Jaarverslag 2021

Administratieve gegevens Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Bijgaand het jaarverslag van 2020.
De stichting is opgericht op 8 mei 2018.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.
De bestuursleden zijn
Mw. B.M.M. van Bennekom (voorzitter/beheerder)
Hr. M.J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (Penningmeester)
Op 30 oktober 2018 is ontheffing verleend op grond van artikel 3.10 lid 2 en 3.34 lid 1 van de Wet Natuurbescherming. De ontheffing is verleend tot 31 december 2023.
Sinds 8 mei 2018 hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.

Doel Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe is een opvangcentrum voor hulpbehoevende eekhoorns. Zieke, gewonde en verweesde eekhoorns worden tijdelijk opgevangen en verzorgd met als doel terugplaatsing in de vrije natuur.

Het jaar 2021
2021, nog steeds het jaar van Corona. Eekhoorntjes op afstand en met mondmaskers in ontvangst nemen met zo min mogelijk contact. Wel een jaar van veel thuis zijn dus dat was wel weer handig. Het jaar begon normaal en start in februari met de eerste eekhoorntjes. In april een telefoontje van een gezin die aan het wandelen waren in een bos waar gekapt was in Bilthoven. In één van de al gestapelde stukken stam bewoog wat. Er bleek een nest van 5 eekhoorntjes in te zitten. Drie al overleden en twee, steen koud, maar leefden nog. Het gezin heeft ze met spoed gebracht, maar helaas hebben ze het niet overleefd. Zowel het gezin als wij waren hier helemaal stuk van. Het is groot uitgemeten in de media en heeft uiteindelijk zelfs voor vragen gezorgd in de Tweede kamer. Laten wij hopen dat er beter nagedacht gaat worden als in het vroege voorjaar boswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Het goede nieuws van dit jaar is dat in het voorjaar mede door een donatie van Dierenlot er een derde volière is geplaatst. Hierdoor kan er sneller doorgestroomd worden en gaat het schoonmaken er repareren ook makkelijker.
Dit jaar veel eekhoorns met diarree binnen gekregen. Het vermoeden is dat dit door de toch wel natte zomer is gekomen. Met wildopvang Delft (nu Wildopvang Zuid Nederland) zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan. De eekhoorntjes die daar gebracht worden, komen naar ons. De reden is dat zij er maar weinig binnen krijgen waardoor het opbouwen van kennis en het samen laten opgroeien van eekhoorns moeilijker is. Dit jaar hebben wij er 5 via hen ontvangen waarvan er 3 weer uitgezet zijn in het wild.
Ook dit jaar weer veel slachtoffers van katten. Deze zijn veelal verlamd en slechts een klein deel wordt weer beter. Het revalideren van volwassen eekhoorns is altijd een uitdaging. Toch zijn er dit jaar weer drie uitgezet in het wild.

Door extra donaties en het feit dat er geen huisvestingskosten zijn en wij vrijwel gratis worden geholpen door Dierenkliniek de Vijfsprong, hebben wij een reserve opgebouwd en kunnen wij in 2022 de grote draadkooien binnen vervangen en verbeteren plus een nieuwe vloer in de opvang leggen. De grote draadkooien die wij nu hebben zijn vier verschillende kooien en de ruimte wordt niet goed benut. De vloer is versleten6+ door het schoonmaken en heeft gaten.
Opgevangen eekhoorns 2021

  2021 2020
Opgevangen 92 139
Overleden 36 47
Uitgezet 44 51
Euthanasie 2 3
Nog in opvang 31/12 10 38

 

Van de opgevangen eekhoorns waren er 56 man en 36 vrouw. Onderverdeeld naar leeftijd waren er 26 baby, 54 jong en 12 volwassen.

Financiële gegevens 2021
In november 2018 is een aanvraag gedaan voor een rekening bij de Regiobank. Deze rekening is in januari 2019 geopend. Het betreft de volgende rekeningnummers:
Betaalrekening NL63 RBRB 0778 0201 85
Spaarrekening NL40 RBRB 8818 7711 91

Uitgaven:
Voer € 2.584,41
Medicijnen € 46,90
Bankkosten € 114,00
Dierbenodigdheden € 2.200,66
Overige € 347,98

Ontvangen donaties € 13.299,64

Banksaldo 31 december 2021 € 18.234,36

Het saldo is eind 2021 hoog mede door een grote gift van Dierenlot van € 5.000,00 en Abri voor Dieren van € 3.000,00. Zoals vermeld zal een groot deel van dit geld besteed worden aan nieuwe , betere draadkooien en een nieuwe vloer in de opvang. De Stichting heeft op dit moment geen huisvestingskosten. De bestuursleden krijgen geen vergoedingen en doen alles belangeloos.