Jaarverslag 2022

Administratieve gegevens Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Bijgaand het jaarverslag van 2022.
De stichting is opgericht op 8 mei 2018.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.
De bestuursleden zijn
Mw. B.M.M. van Bennekom (voorzitter/beheerder)
Hr. M.J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (Penningmeester)
Op 30 oktober 2018 is ontheffing verleend op grond van artikel 3.10 lid 2 en 3.34 lid 1 van de Wet Natuurbescherming. De ontheffing is verleend tot 31 december 2023.
Sinds 8 mei 2018 hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.

Doel Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe is een opvangcentrum voor hulpbehoevende eekhoorns. Zieke, gewonde en verweesde eekhoorns worden tijdelijk opgevangen en verzorgd met als doel terugplaatsing in de vrije natuur.

Het jaar 2022
Dit jaar heeft een vrijwilliger zich bij de opvang aangesloten. Zij heet Caroline en is paraveterinair. Het jaar 2022 begon met een aantal zieke, veelal volwassen eekhoorns, die wij niet hebben kunnen redden. Wij hebben wel langer lijden kunnen voorkomen. Het eerste jong kwam dit jaar laat. Namelijk op 21 maart 2022. In 2022 zijn wij een samenwerking aangegaan met opvangcentrum de Maashorst. Zij zijn blij dat de eekhoorns bij ons mogen worden gebracht omdat ze zelf niet de juiste accommodatie hiervoor hebben. Ook het aantal eekhoorns is beperkt. Hoewel ze er toch 15 hebben gebracht. Zoals ieder jaar zijn de meeste verweest. Het lange erge warme weer heeft hierbij een grote rol gespeelt. Ook katten hebben dit jaar weer de nodige slachtoffers gemaakt. Helaas zijn deze moeizaam te redden vanwege de bacteriën die katten in hun speeksel hebben.
Wat vooral opviel is het aantal slachtoffers met ernstige diarree. Dit heeft gezorgd voor een hoger sterftecijfer dan normaal. Wij hebben niet kunnen achterhalen wat de oorzaak van de diarree is. Dit jaar gaan wij meer mestonderzoek doen en hebben een goede microscoop aangeschaft. Uit informatie bleek dat ook bij egels het veel voorkomt. De dieren krijgen diarree en sterven kort daarna. Egelopvang Midden Nederland is in samenwerking met de faculteit Utrecht een onderzoek gestart. Wij gaan aan dit onderzoek meewerken en specifieke testen doen. Wij hopen in 2023 meer duidelijkheid te krijgen. Het schoonmaakprotocol is inmiddels aangepast.
Dit jaar hebben wij een zevenslaper, relmuis, aangereikt gekregen. Hij is meegenomen door vakantiegangers uit Frankrijk. Dit is eerder gebeurd dus wij wisten wat te doen. Omdat wij niet de goede plek hebben om hem te laten overwinteren (ze slapen ruim 6 maanden in de winter) is hij in overleg geplaatst in de opvang in Opglabbeek. Zij hebben ervoor kunnen zorgen dat hij in het voorjaar van 2023 weer is uitgezet in Frankrijk. Het is een zeer bijzonder en mooi beestje (foto’s staan op onze facebookpagina).

Door extra donaties, het feit dat er geen huisvestingskosten zijn en wij vrijwel gratis worden geholpen door Dierenkliniek de Vijfsprong, hebben wij een reserve opgebouwd en zijn in 2022 de grote draadkooien binnen vervangen en verbetert. De kooi en zijn hoger en staan op wielen wat maakt dat de eekhoorns meer klimruimte hebben en de kooien makkelijker schoon te maken zijn. Voor 2023 staat vervanging van de vloer op de wensenlijst. Deze is slecht en kapot door het vele schoonmaken.

Opgevangen eekhoorns 2022
                              2022             2021
Opgevangen          103                92
Overleden                50                36
Uitgezet                    29                44
Euthanasie                 2                  2

Nog in opvang op 31/12 22      10

Van de opgevangen eekhoorns waren er 53 man en 50 vrouw. Onderverdeeld naar leeftijd waren er 27 baby, 66 jong en 10 volwassen.

Financiële gegevens 2022
In november 2018 is een aanvraag gedaan voor een rekening bij de Regiobank. Deze rekening is in januari 2019 geopend. Het betreft de volgende rekeningnummers:
Betaalrekening NL63 RBRB 0778 0201 85
Spaarrekening NL40 RBRB 8818 7711 91

Uitgaven:
Voer € 1.989,34
Medicijnen € 90,70
Bankkosten € 124,89
Dierbenodigdheden € 2.964,72
Overige € 4.053,21

Ontvangen donaties € 8.914,54

Banksaldo 31 december 2021 € 17.926,04

Ook dit jaar hebben wij van Dierenlot een bedrag van € 2.500,00 ontvangen en Abri voor Dieren een bedrag van € 2.500,00. De Stichting Eekhoornopvang Nederland betaald ieder jaar een bedrag voor de dieren die wij namens hen opvangen. In 2022 was dit een bedrag van € 2.300,00. Door een Lezing te geven op de vrijwilligersdag van Dierenlot en een workshop van een halve dag is er extra € 500,00 ontvangen.
De huisvestingskosten worden privé gedragen. Gezien de enorme stijging van de gasprijs moest er een investering gedaan worden in een airco die in de winter ook verwarmt zodat gas in de opvang niet meer nodig is. De opvang heeft een plat dak wat zomers erg warm is en ’s winters koud. Om beter te isoleren en de kosten van energie te drukken is een sedum dak gelegd. Dit is gelijk ook nog goed voor de natuur.
Als laatste investering voor de verlening in 2023 van de ontheffing is het diploma van de opleiding houders van dieren gehaald. Deze kosten zijn geboekt onder overige kosten.

De bestuursleden krijgen geen vergoedingen en doen alles belangeloos.