Jaarverslag 2023
 
Administratieve gegevens Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Bijgaand het jaarverslag van 2023.
De stichting is opgericht op 8 mei 2018.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.
De bestuursleden zijn
Mw. B.M.M. van Bennekom (voorzitter/beheerder)
Hr. M.J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (Penningmeester)
Op 30 oktober 2018 is ontheffing verleend op grond van artikel 3.10 lid 2 en 3.34 lid 1 van de Wet
Natuurbescherming. De ontheffing is verleend tot 31 december 2023.
Sinds 8 mei 2018  hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.
 
Doel Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe is een opvangcentrum voor hulpbehoevende rode
inheemse eekhoorns. Zieke, gewonde en verweesde eekhoorns worden tijdelijk opgevangen en
verzorgd met als doel terugplaatsing in de vrije natuur.
 
Het jaar 2023
Helaas heeft Caroline net voor de start van het seizoen besloten te stoppen als vrijwilliger.
Het veranderde schoonmaakprotocol heeft mogelijk zijn werk gedaan. Er zijn minder onverklaarbare
diarree gevallen geweest. Ook dit jaar hebben katten weer een aantal slachtoffers gemaakt.
De overlevingskansen door een confrontatie met een kat zijn klein. Ten eerste hebben de eekhoorns
vaak verlammingen als gevolg van rugletsel daarnaast heeft een kat bacteriën in zijn speeksel die
moeizaam te bestrijden zijn. Net zoals ander jaren ook dit jaar weer mensen die proberen een eekhoorn
zelf groot te brengen. Door goede voorlichting te geven hopen wij dit te kunnen voorkomen. Het is naast
goede voeding voor een eekhoorn zeer belangrijk om met soortgenoten op te groeien. Deze sociale
contact hebben zij nodig.
De eerste jonge eekhoorns waren dit jaar vroeg. Op 23 februari werden er 3 jongen gebracht.
Het nest was door een verbouwing gevallen. De mensen waren zeer geschrokken omdat ze nog geen
jongen hadden verwacht en hebben er alles aan gedaan om de jongen vanuit Doetinchem naar ons te
krijgen. Ze zijn alle drie uitgezet op de uitzetplek in de Lage Vuursche. Andere plekken waar
eekhoorns zijn teruggeplaatst zijn Hoenderloo, Renkum en Lunteren. Eén overleden eekhoorn is voor
onderzoek overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) in Utrecht.
Wij hebben ook een samenwerking met Het Egelhuus in Hollandsche Veld. Dit jaar hebben wij twee
eekhoorns van hun overgenomen zodat zij met andere eekhoorns kunnen opgroeien en uitgezet worden.
Gelukkig is er een vrijwillige chauffeur dit de eekhoorns gaat ophalen.
 
In oktober 2023 hebben wij een workshop gegeven voor Dierenlot. Er waren 18 personen aanwezig.
Het is erg belangrijk om kennis met elkaar te delen. Samen komen wij verder.
 
In 2024 wordt als het doorgaat de positieflijst van kracht en mogen uitheemse eekhoorns niet meer
gehouden worden en mag er niet meer mee gefokt worden. Mensen die uitheemse eekhoorns hebben,
mogen deze blijven houden maar ze mogen niet meer verplaatst worden.  De verwachting is dan ook
dat er mogelijk dieren gedumpt gaan worden. Wij zijn benieuwd wat dit voor gevolgen gaat hebben.
Inmiddels is er al een Sugarglider gevonden die wij gelukkig hebben kunnen herplaatsen omdat dit
nu nog mag.
 
Dit jaar heeft de Stichting een bijdrage moeten betalen voor de enorm gestegen energiekosten.
Dit door de verwarming, de warmtematten en de couveuse.
Nog steeds worden er verder geen huisvestingskosten in rekening gebracht. Wij worden nog
steeds vrijwel kosteloos geholpen door Dierenkliniek de Vijfsprong waarvoor wij natuurlijk zeer
dankbaar zijn. Het is in 2023 nog niet gelukt om de vloer te vervangen, dit zal verschoven worden
naar 2024.
 
In oktober 2023 is verlenging aangevraagd van onze ontheffing van de Provincie, hierop is nog geen
antwoord ontvangen (op zich niet verontrustend omdat de Provincie heeft laten weten dat dit een
lange doorlooptijd heeft)
 
Opgevangen eekhoorns
                                                   2023             2022
Opgevangen                                93               103
Overleden                                    31                 50
Uitgezet                                        39                 29
Euthanasie                                     1                    2
Nog in opvang 31/12                  22                 22
 
Van de opgevangen eekhoorns waren er 43 man en 50 vrouw. Onderverdeeld naar leeftijd waren er
20 baby, 62 jong en 11 volwassen.
 
Financiële gegevens 2023
In november 2018 is een aanvraag gedaan voor een rekening bij de Regiobank. Deze rekening is in
januari 2019 geopend. Het betreft de volgende rekeningnummers:
Betaalrekening NL63 RBRB 0778 0201 85
Spaarrekening NL40 RBRB 8818 7711 91
 
Uitgaven:
Voer                              € 1.884,95
Medicijnen                   € 53,29
Bankkosten                  € 161,61
Dierbenodigdheden   € 372,11
Overige                         € 2.196,30
 
Ontvangen donaties  € 10.304,64
 
Banksaldo 31 december 2023 €    23.562,42
 
Ook dit jaar hebben wij van Dierenlot een bedrag van totaal € 3.000,00 ontvangen.
De digiverdubbelaar van Dierenlot heeft € 1.550,00 opgeleverd. Een flink bedrag! De Stichting
Eekhoornopvang Nederland betaald ieder jaar een bedrag voor de dieren die wij namens hen
opvangen. In 2023 was dit een bedrag van € 2.575,00. Zoals hierboven vermeld heeft de Stichting
moeten bijdragen in de enorm gestegen energiekosten. De huisvestingskosten worden privé gedragen.
Wij zijn enorm blij met de vele donaties die zijn ontvangen. Een stijging ten opzichte van vorig jaar
in een tijd dat ieder geconfronteerd wordt met hoge kosten.
 
De bestuursleden krijgen geen vergoedingen en doen alles belangeloos.