Beleidsvisie 2023 tot en met 2029

Het doel van de stichting is verweesde en/of zieke en verwonde eekhoorns groot te brengen en te revalideren met als doel terugplaatsing in de natuur. Dit doen wij 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan behoud van deze inheemse wilde dieren in de natuur.

Er is weinig documentatie beschikbaar. Naast de dagelijkse zorg voor de dieren, gaan wij de komende jaren werken aan het aanpassen van het handboek waarin zowel houders- als medische aspecten staan beschreven. Door mestonderzoek en samenwerking met o.a. andere wildopvang organisaties en het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) krijgen wij steeds meer kennis die wij vastleggen en delen.
Het gedrag van de eekhoorns wordt door ons nauwlettend geobserveerd waardoor wij de leefomstandigheden in de opvang zo optimaal mogelijk kunnen maken en gerichte adviezen kunnen geven over de leefomgeving en leefwijze van eekhoorns in het wild aan o.a. particulieren en natuurorganisaties.

Nu na lange tijd weer bijeenkomsten gehouden kunnen worden hebben wij een voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat gebruikt wordt voor voorlichting aan o.a. dierenambulances en opvangcentra. Wij geven ook workshops bij Dierenlot. Ons voorlichtingsprogramma is continue in ontwikkeling.

Een ander belangrijk onderdeel en continue proces is het werven van financiële middelen voor de dagelijkse zorg van de eekhoorns. Jaarlijks wordt de ontvangsten en uitgaven verwerkt in het jaarverslag. De stichting heeft geen woonkosten dus de verkregen inkomen en eventueel vermogen komen volledig ten goede aan het verzorgen van de dieren en het ontwikkelen van documentatie, onderzoek en voorlichting.