De Stichting is opgericht op 8 mei 2018 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.

De Stichting heeft ontheffing voor opvangen van eekhoorns op grond van de Wet Natuurbescherming ( artikel 3.10, lid 2 en 3.34 lid 1)
van de Provincie Gelderland d.d. 30 oktober 2018, zaaknummer 2018-007296.

Het bestuur bestaat uit:

Mw. B.M.M. van Bennekom-de Blok (voorzitter en beheerder)
Hr. M. J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (penningmeester)

Deze bestuursleden werken volledig op vrijwillige basis en worden niet betaald voor hun diensten.

De financiële – en opvanggegevens kunt u per mail bij ons opvragen.

De stichting heeft de ANBI status, RSIN 858783897.