Jaarverslag 2019

Administratieve gegevens Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Bijgaand het jaarverslag van 2019.
De stichting is opgericht op 8 mei 2018.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.
De bestuursleden zijn
Mw. B.M.M. van Bennekom (voorzitter/beheerder)
Hr. M.J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (Penningmeester)
Op 30 oktober 2018 is ontheffing verleend op grond van artikel 3.10 lid 2 en 3.34 lid 1 van de Wet Natuurbescherming. De ontheffing is verleend tot 31 december 2023.
Sinds 8 mei 2018 hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.
Doel Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe is een opvangcentrum voor hulpbehoevende eekhoorns. Zieke, gewonde en verweesde eekhoorns worden tijdelijk opgevangen en verzorgd met als doel terugplaatsing in de vrije natuur.
Het jaar 2019
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. Ons eerste jaar als zelfstandige stichting. Voor de eekhoorns was het echter een moeizaam jaar. Vooral de periode met extreme warmte en droogte die precies viel in de periode dat de jongen van het tweede nest samen met hun moeder op pad gingen om zelfstandig te worden. De warmte en de droogte maakte dat zij vaak de aansluiting met hun moeder kwijt raakte. Als ze bij ons kwamen waren ze dan ook veelal uitgeput en uitgedroogd. Voor vele kwam dan ook hulp te laat en was het transport te zwaar en stressvol. Het jaar begon met drie eekhoorntjes die op 8 maart door jongens gevonden werden op een fietspad in Huizen. Zij trokken veel media aandacht met als gevolg veel cameraploegen waaronder die van het jeugdjournaal die samen met de jonge vinders de eekhoorntjes in de opvang hebben bezocht. Deze eekhoorntjes zijn door ons opgevangen als gevolg van onze samenwerking met Eekhoornopvang Nederland. Ze lopen inmiddels vrij in de bossen van De Lage Vuursche.

Ook mochten wij dit jaar een oproep doen bij Omroep Gelderland, Gelderland helpt, voor noten en slaapzakjes. Nou dat hebben we geweten. Het werd in de media groots opgepakt: o.a. De Telegraaf, Radio 2 en Radio Veronica. De hoeveelheid noten die gebracht zijn is gigantisch en maakt dat wij ons voorlopig daarover een geen zorgen hoeven maken en een mogelijke slechte oogst dit jaar kunnen overleven. Daarnaast ging heel Nederland, althans zo leek het, slaapzakjes maken. Meer dan 200 mails hebben wij beantwoord. De slaapzakjes zijn uit het hele land (en zelfs België) gekomen met vaak mooie tekeningen en lieve briefjes. De jonge eekhoorns kunnen zich nu lekker nestelen in warme slaapzakjes. Ook hebben wij dit jaar wederom een eekhoorn uit Frankrijk binnen gekregen. Elvin overwintert nu bij ons en zal in het voorjaar uitgezet worden in het bij zijn van zijn vinders die met telefonische ondersteuning van ons zeer goed een paar weken voor hem hebben gezorgd.
Een ander bijzonder verhaal is dat scouts uit Alphen aan de Rijn, die hier in Lunteren op het scoutingterrein logeerden, een eekhoorntje hebben gevonden dat ze hebben mee genomen naar Alphen aan de Rijn waar ze de Dierenambulance hebben gebeld. De Dierenambulance heeft vervolgens het eekhoorntje weer naar Lunteren naar de opvang gebracht.
Door alle media aandacht hebben wij gelukkig ook veel financiële hulp gekregen. Waarvoor wij natuurlijk erg dankbaar zijn. De donaties zorgen ervoor dat wij ook het komend jaar alle eekhoorns de juiste en goede zorg kunnen geven. Bij de Stichting Dierenlot mochten wij het afgelopen jaar een grote partij eekhoornvoer ophalen waardoor wij de voerkosten van 2019 samen met de gekregen noten laag hebben kunnen houden. Ook hebben wij weer kunnen rekenen op alle hulp van Dierenkliniek de Vijfsprong. Bij hun kunnen wij altijd aankloppen voor medische hulp. Dit jaar zijn veel overleden eekhoorns voor onderzoek naar het DWHC (Dutch Wildlife Health Center) gegaan voor onderzoek. Het DWHC had in 2019 als speerpunt onderzoek naar egels en eekhoorns. Van alle door ons aangeleverde en onderzochte eekhoorns hebben wij een verslag gekregen wat inzicht geeft in de oorzaak van overlijden en de aanwezigheid van eventuele ziekten en inwendige parasieten. De komende tijd gaan wij de verslagen evalueren en kijken of protocollen moeten worden aangepast.
Opgevangen eekhoorns 2019

Opgevangen in 2019 86
Overleden 32
Uitgezet 30
Euthanasie 1
Nog in opvang 31/12 23

Van de opgevangen eekhoorns waren er 35 man en 51 vrouw. Onderverdeeld naar leeftijd waren er 29 baby, 54 jong en 3 volwassen.
Financiële gegevens 2019
In november 2018 is een aanvraag gedaan voor een rekening bij de Regiobank. Deze rekening is in januari 2019 geopend. Het betreft de volgende rekeningnummers:
Betaalrekening NL63 RBRB 0778 0201 85
Spaarrekening NL40 RBRB 8818 7711 91

Uitgaven:

Voer € 1.118,73
Medicijnen                                  €       90,51
Bankkosten                                 €      93,25
Dierbenodigdheden                     €      87,18
Overige                                        €        0,01

Ontvangen donaties                    € 6.907,60

Banksaldo 31 december 2019    € 5.517,92