Jaarverslag 2020

Administratieve gegevens Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Bijgaand het jaarverslag van 2020.
De stichting is opgericht op 8 mei 2018.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71614508.
De bestuursleden zijn
Mw. B.M.M. van Bennekom (voorzitter/beheerder)
Hr. M.J. van Bennekom (secretaris)
Hr. M. Grobbe (Penningmeester)
Op 30 oktober 2018 is ontheffing verleend op grond van artikel 3.10 lid 2 en 3.34 lid 1 van de Wet Natuurbescherming. De ontheffing is verleend tot 31 december 2023.
Sinds 8 mei 2018 hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.

Doel Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe
Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe is een opvangcentrum voor hulpbehoevende eekhoorns. Zieke, gewonde en verweesde eekhoorns worden tijdelijk opgevangen en verzorgd met als doel terugplaatsing in de vrije natuur.

Het jaar 2020
Even een bijzondere opmerking: Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar voor mens en dier. Eekhoorntjes die bij de voordeur op veilige afstand moesten worden overgedragen met zo min
mogelijk contact. Daarnaast het grote aantal gebrachte eekhoorns: 136 eekhoorns!!
Het jaar begon op 8 maart gelijk internationaal: twee jonge eekhoorns uit Duitsland die door een Nederlands echtpaar gevonden werden op de oprijlaan van hun vakantiewoning. Na veel telefonisch contact zijn ze in Zwolle overgedragen. In juni zijn de overwinteraars vrijgelaten in Harskamp waarvan opnames gemaakt zijn door de EO voor het programma Tussen kop en staart. Al snel volgde een nest van vier jongen waarvan de moeder overleden gevonden was uit Veldhoven. Een verrassend geval was een volwassen eekhoorn die vast zat in een konijnhol in Doorn. Zijn rechtervoorpoot was gewond en hij had een bloedneus. Na revalidatie leeft hij nu in de bossen van Lunteren. Verder zijn eekhoorns gevonden in een kikkerput en fietsenstalling in het centrum van Ede.
Ook dit jaar, zoals eigenlijk ieder jaar weer, slachtoffers van het kappen van bomen. Regelmatig roepen wij op om bomen voor het snoeien te controleren op nesten.
Bijzonder is het ook als twee flinke tuinmannen in werkkleding met grote laarzen aan een piep klein eekhoorntje komen brengen dat achter hen aan was gelopen.
Ze kwamen dit jaar leek het wel uit alle hoeken en gaten. Waar zou het aan hebben gelegen? In ieder geval het weer. Eekhoorns hebben twee worpen. Eén aan het begin van het jaar: januari en februari en één zo rond mei en juni. Het was een prachtig en warm voorjaar, maar ook droog. Net op het moment dat de jongen van de eerste worp met moeder op pad gingen om de buurt te verkennen en op zoek te gaan naar eten en water. Alleen voor het water moest ver worden gelopen. Voor sommige jongen te ver en die raken dan achter. De nestlopers van de twee worp werden geconfronteerd met de lange hitte golf met voor hun hetzelfde probleem: de lange zoektocht naar water. Vandaar onze regelmatige oproep om voor de dieren in het wild water neer te zetten.
Mogelijk heeft Corona er ook wel toe bijgedragen dat verweesde eekhoorntjes eerder zijn opgemerkt omdat mensen veel thuis waren. Wat ook steeds meer duidelijk wordt is dat het seizoen lijkt te verschuiven. De eerste jonge eekhoorns komen nu zo medio Maart binnen. Waar voorheen het flesseizoen in september wel was afgelopen, zijn er nu in september en zelfs in oktober nog zeer jonge eekhoorns gebracht die geflest moesten worden. Het gevolg hiervan is dat het aantal overwinteraars ook steeds groter wordt. Deze winter verblijven er dan ook ruim 30 eekhoorns nog in de opvang.
September is ook de maand dat op zijn laatst eekhoorns kunnen worden uitgezet willen ze nog de kans krijgen om voor de winter een nest te maken of voedsel te verzamelen (overigens wordt waar wij uitzetten de hele winter bijgevoerd).

Ook dit jaar zijn er filmopnames gemaakt door EO voor het programma tussen kop en staart dat is uitgezonden in september.
In 2020 zijn wij erkend beneficiant van Stichting Dierenlot geworden. Heel dankbaar zijn wij voor de vele donaties die wij ook in 2020 weer hebben mogen ontvangen. Er zijn weer veel noten, kastanjes en beukennootjes gebracht
Hierdoor hebben wij weer vele eekhoorns kunnen voorzien van de juiste zorg zodat ze weer teruggeplaatst konden worden in de natuur. Er worden nog steeds met regelmaat slaapzakjes gebracht.
Ook bedanken wij Dierenkliniek De Vijfsprong voor de fantastische medische hulp. Dit doen
zij belangeloos. Helaas hebben wij door Corona dit jaar minder overleden eekhoorns voor onderzoek kunnen aanbieden bij het DWHC (Dutch Wildlife Health Center in Utrecht). Door Corona waren er minder mensen beschikbaar voor het doen van onderzoek en waren ze druk met de nieuwe egelziekte.
Hopelijk kan het in 2021 weer vaker want het levert een hoop waardevolle informatie op.

Door de donaties en het feit dat er geen huisvestingskosten zijn, hebben wij een kleine reserve kunnen opbouwen wat besteed zal worden aan het zetten van een extra volière. Niet omdat we van plan zijn meer eekhoorns op te vangen. Natuurlijk hebben wij hier geen grip op en zullen wij moeten wachten wat 2021 ons brengt. De volière is nodig om de doorstoom naar het uitzetten vlotter te kunnen laten verlopen. Groepen hoeven minder op elkaar te “wachten”. Daarnaast is er ook meer tijd voor onderhoud aan de volières tussen het uitzetten van de groepen door.

Opgevangen eekhoorns 2020

 

2020

2019

Opgevangen

139

86

Overleden

47

32

Uitgezet

51

30

Euthanasie

3

1

Nog in opvang 31/12

38

23

 

 

Nog in opvang 31/12 38 23

Van de opgevangen eekhoorns waren er 61 man en 78 vrouw. Onderverdeeld naar leeftijd waren er 43 baby, 84 jong en 12 volwassen.

Financiële gegevens 2020
In november 2018 is een aanvraag gedaan voor een rekening bij de Regiobank. Deze rekening is in januari 2019 geopend. Het betreft de volgende rekeningnummers:
Betaalrekening NL63 RBRB 0778 0201 85
Spaarrekening NL40 RBRB 8818 7711 91

Uitgaven:
Voer € 2.045,97
Medicijnen € 111,04
Bankkosten € 114,00
Dierbenodigdheden € 224,97
Overige € 264,71

Ontvangen donaties € 7.476,61

Banksaldo 31 december 2020 € 10.228,67

De Stichting heeft op dit moment geen huisvestingskosten. De bestuursleden krijgen geen vergoedingen en doen alles belangeloos.